Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Organisation Nyheder og arrangementer Høringssvar til forslag om fusion af SKT og Institut for Odontologi

Høringssvar til forslag om fusion af SKT og Institut for Odontologi

Da høringsfristen udløb den 9. juni, var der indkommet 16 høringssvar til forslaget om sammenlægning af SKT og Institut for Odontologi. Alle høringssvar er offentliggjort og kan læses herunder. 
Høringssvarene er sorteret efter, hvornår de er modtaget.

 1. Anne-Marie Christensen, SKT

 2. LSU, SKT

 3. Det Odontologiske Studienævn

 4. Rodrigo Lopez, Bente Nyvad, Jens Heidmann og Vibeke Bælum

 5. LSU, IO

 6. Akademisk Råd

 7. Skoleforum, SKT

 8. Institutledelse og fastansatte HVIP, IO

 9. Institutforum, IO

 10. Sekretariatet, IO

 11. FSU, Health

 12. Praktikcentret, SKT

 13. Den administrative gruppe, SKT

 14. SKT's ledergruppe

 15. KA og TT faglærere, SKT

 16. Tandplejeruddannelsens koordinationsgruppe, SKT
9824 / i30