Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Kontakt

Kontakt

Kontakter i Administrationscenter Health

Ledelse af administrationen

Det administrative center tager sig af de administrative opgaver, der vedrører fakultetets, institutternes og centrenes daglige drift.

Fakultetssekretariatet

Fakultetssekretariatet bistår ledelsen med sekretariatsbetjening, analyser, tværgående strategi- og udviklingsopgaver og opgaver vedrørende fakultetets relationer til sundhedssektoren.

HE Bygningsservice

Bygningsservice varetager byggesager, vedligeholdelse af bygninger, rengøring, gartneropgaver o.l.

Siden findes under Medarbejderservice.

HE HR

HR har ansvaret for bl.a. løn, personalejura, organisationsudvikling, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling.

Siden findes under Medarbejderservice.

HE IT-support

Afdelingens ansatte arbejder med drift, udvikling og support af it-systemer, telefoni samt administration af mail- og kalendersystem.

Siden findes under Medarbejderservice

Health Kommunikation

Kommunikationsafdelingen står for intern og ekstern kommunikation og er tovholder for Healths hjemmesider.

HE Studier

Afdelingen tilrettelægger og administrerer undervisning og eksaminer på Healths bachelor- og kandidatuddannelser, dog ikke den kliniske del.

Siden findes under Medarbejderservice.

HE Økonomi

HE Økonomi servicerer fakultetets institutter, skoler og centre med budgetter og økonomisk opfølgning, herunder det samlede fakultetsbudget og fakultetets eksternt finansierede forskningsprojekter.

Siden findes under Medarbejderservice.

Kontakter på Healths institutter, skole og center

Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU)

9623 / i30