Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Forskerstøtte Stipendier Mobilitetsstipendier

Mobilitets- og sabbatical-stipendier

Health har en rammebevilling fra Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) til mobilitetsstipendier og tilbyder derfor mobilitets- og sabbatical-stipendier til for etablerede forskere og undervisere på Health.

Deadline og proces

Der er løbende ansøgningsfrist, og der kan søges indtil puljen er tom. Prodekanerne for forskning og talent vil gennemgå indsendte ansøgninger med henblik på at vurdere, hvem der skal tildeles stipendier. Når der er taget en beslutning om, hvem der skal tildeles midler, vil ansøger og institutleder modtage en mail med besked om beslutningen.

Formål

Formålet med stipendierne er at give etablerede Health-medarbejdere for at tage ophold på udenlandske institutioner. Derudover er formålet at udvikle medarbejderne fagligt og personligt samt give dem international erfaring.

Hvem kan søge?

Forskere og undervisere med ansættelse på Health på mindst lektorniveau (ordinære og kliniske stillinger). Ansøgningen skal være godkendt af institutleder.

Hvad kan der søges om?

Der kan søges om op til 200.000 kroner til medfinansiering af ophold på relevante udenlandske topinstitutter i mindst 3 måneder og højst 9 måneder.

Der ydes støtte til for eksempel:

  • Rejse- og opholdsudgifter
  • Frikøb fra undervisning eller den kliniske del af ansættelsen
  • Andre dokumenterede ekstraudgifter for instituttet i forbindelse med udlandsopholdet

Vær opmærksom på, at:

  • Der kan maks. søges 200.000 kr.
  • Der kan bevilges midler til en eller flere af instituttets kerneaktiviteter: forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling
  • Der kan ikke bevilges midler til deltagelse i internationale konferencer eller kongresser
  • Der kan ikke bevilges midler til medfølgende familiemedlemmers rejse og ophold

Kontakt

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
12082 / i30