Du er her: AU » Medarbejdere » Hovedområder » Health » Aktuelt » Restore-nyheder » nyhed

Health får nyt mail- og kalendersystem

Alle medarbejdere på Health får i løbet af foråret 2012 nyt mail- og kalendersystem. Microsoft Exchange 2010 er valgt som nyt fælles system for hele Aarhus Universitet med Outlook 2007/2010 som mailprogram.

26.03.2012 | Lone Niedziella

 

Aarhus Universitet er vokset, og vi har fået flere kolleger og studerende fra andre uddannelses­institutioner. Derfor er et fælles mail- og kalendersystem blevet en vigtig forudsætning for et tættere samarbejde på tværs af hele AU.

Implementeringen af det nye fælles mail- og kalendersystem medfører, at mailboks og kalender for alle medarbejdere skal flyttes fra de nuværende mailsystemer til det nye fælles system.

Medarbejdere på Health vil generelt ikke opleve de store forandringer, når mailboks og kalender er blevet flyttet over i det fælles mail- og kalendersystem. De fleste er allerede på Microsoft Exchange i dag og bruger mailprogrammet Outlook 2007/2010.

Hvad betyder det for dig?
Før flytning: Cirka 14 dage før du bliver flyttet over på det fælles system, får du en mail fra AU IT om, hvad der skal ske. Det er vigtigt, at du læser denne mail grundigt igennem, så du har alle oplysningerne, når du skal logge på det nye system for første gang.

Hvis du i dag bruger en ældre version end Outlook 2007, skal din computer opgraderes. Kontakt HE support på 8715 0922 eller he-support@sun.au.dk og aftal et tidspunkt, hvor du kan få hjælp til opgraderingen.

Efter flytning: Du skal selv lave nogle tilpasninger, så du kan få adgang til din mailboks og kalender, når du er blevet flyttet over i det nye system.

Læs her, hvad du selv skal gøre i forbindelse med flytningen af din mails og kalender.

Særligt for Idræt
Medarbejdere fra Idræt er i dag på det tidligere NATs mailsystem. Mange medarbejdere på Idræt bruger allerede Outlook, og det nye bliver at bruge Exchange som mail- og kalendersystem.

Læs her, hvad du skal gøre, hvis du er medarbejder på Idræt.

Hvornår sker det?
Tidsplanen bliver løbende opdateret, og AU IT arbejder på at få alle medarbejdere flyttet over i det fælles system inden sommerferien 2012.

Nye mailadresser kommer senere
Som en del af den faglige udviklingsproces er der kommet en ny brandingstrategi, og en konsekvens heraf er, at alle medarbejdere skal have nye mailadresser. Dette sker uafhængigt af overgangen til det nye mail- og kalendersystem. Du vil få mere information om de nye mailadresser i løbet af foråret 2012.

Du kan læse mere om fælles mail- og kalendersystem og nye mailadresser på AU ITs hjemmeside.

Health, Administrative forhold
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 09.06.2015

Hjemmeside INFO

Denne hjemmeside hører til i AU's medarbejderunivers.

Der findes tre andre universer, nemlig:

Her er Healths eksterne hjemmeside, som ligger under det eksterne univers